Etusivu » Väkivaltarikollisuus » Raiskaus ja muut seksuaalirikokset

Raiskaus ja muut seksuaalirikokset

Seksuaalirikoksia ovat rikoslain mukaan raiskaus, törkeä raiskaus, sukupuoliyhteyteen pakottaminen, seksuaalisen tekoon pakottaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sekä paritus (RL 20).

Suomessa ilmoitetaan vuosittain 500–700 raiskausta poliisille. Suurin osa seksuaalisesta väkivallasta jää piilorikollisuudeksi. Raiskauksia tapahtuu eniten tutustumistilanteissa ja tuttavien kesken; vain joka neljäs tapaus on uhrille tuntematon. Naisuhritutkimusten mukaan seksuaaliseen kanssakäymiseen pakotettujen naisten määrä vuoden aikana on 15 000.

Seksuaalirikosten todellista määrää on vaikea selvittää. Ne ovat tyypillisesti rikoksia, joita ei helposti ilmoiteta poliisille eikä niistä myöskään aina kerrota tutkimuksissa. Vuonna 2007 poliisin tietoon tuli runsaat 2 000 seksuaalirikosta, joista noin puolet oli lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, raiskauksia noin kolmasosa ja muita seksuaalirikoksia noin viidesosa.

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä on lisääntynyt, erityisesti muihin seksuaalirikoksiin sisältyvät seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. Myös poliisin tietoon tulleet raiskaukset ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana. Poliisin toiminnan tehostuminen voi selittää ilmisaatujen rikosten lukumäärän kasvua. Lisäksi ilmoitusherkkyydessä on saattanut tapahtua muutoksia.

Suuntaa-antavia arvioita rikosten yleisyydestä saadaan kyselytutkimuksista. Naisuhritutkimuksen mukaan suomalaisista 18–74-vuotiaista naisista viidesosaa oli ainakin kerran elämänsä aikana pakotettu tai yritetty pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Toisen tutkimuksen mukaan miehistä 2,5 prosenttia oli joutunut tällaisen pakottamisen tai sen yrityksen uhriksi. Molemmissa tutkimuksissa mukaan laskettiin myös ne tapaukset, joissa vastaajat eivät olleet kyenneet puolustautuman esimerkiksi humalatilansa takia. Seksuaalista väkivaltaa oli viimeksi kuluneen vuoden aikana naisuhritutkimuksen mukaan kokenut 2,5 % naisista.

Vuonna 1999 toteutetun seksuaalirikossäännösten uudistuksen yhteydessä laajennettiin virallisen syyttäjän syyteoikeutta, jolloin raiskauksesta tehtiin virallisen syytteen alainen rikos. Osa seksuaalirikoksista on edelleen asianomistajarikoksia. Tämän lisäksi asianomistaja voi tietyissä seksuaalirikoksissa pyytää omasta vakaasta tahdostaan, että syytettä ei nostettaisi.

  • Honkatukia, Päivi - Kainulainen, Heini - Niemi, Hannu (2007). Seksuaalirikokset . Teoksessa Rikollisuustilanne 2007 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 238/2007.
  • Rikollisuustilanne . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 247. Helsinki 2009.
  • Honkatukia, Päivi - Kainulainen, Heini (2007). Raiskaus . Teoksessa: Rikollisuustilanne 2007 . Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 238/2007.
  • Piispa, Minna - Heiskanen, Markku - Kääriäinen, Juha - Sirén, Reino (2006). Naisiin kohdistuva väkivalta 2005 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225 ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Publication series No. 51. Helsinki.
  • Honkatukia, Päivi (2001). Ilmoitti tulleensa raiskatuksi. Tutkimus poliisin tietoon vuonna 1998 tulleista raiskausrikoksista . Tilastokeskus, Oikeus 2001:2, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 180/2001.
  • Kainulainen, Heini (2004). Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 212/2004.

 
Julkaistu 4.8.2014